#15 De associatieovereenkomst kan pas formeel van kracht worden als Nederland het verdrag ratificeert

meter_waarWaar. Het slotstuk van het ratificatieproces is het deponeren van de acte van bekrachtigingen bij het Secretariaat-Generaal van de EU bij de EU. Dit kan niet gebeuren hangende het referendum.

Bron: Overheid


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie