#16 De associatieovereenkomst is per 1 januari 2016 voorlopig in werking getreden

meter_deelswaarDeels waar.  De Associatieovereenkomst werd op 21 maart 2014 getekend. Met deze ondertekening traden de Preambule, Artikel 1 en Titels I, II en VII voorlopig in werking.Na de ratificatie van de overeenkomst door het Europese Parlement op 16 september 2014 konden de delen die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vielen, hangende de nationale ratificaties voorlopig in werking treden.

De Titels III, V, VI en VII van de Associatieovereenkomst en de daaraan gerelateerde Annexen en Protocollen worden voorlopig toegepast sinds 1 november 2014.

Op 12 september 2014 werd de toepassing van Titel IV en de daaraan gerelateerde Annexen en Protocollen uitgesteld tot 31 december 2015.

Bron: Overheid.nl


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie