#22 De EU had met het oog op het referendum de associatieovereenkomst nooit per 1 januari 2016 voorlopig in werking mogen laten treden

meter_onwaarOnwaar. Inwerkingtreding is gebeurd in overeenstemming met de procedurele afspraken waartoe de lidstaten met elkaar op democratische wijze hebben besloten.

Tot de voorlopige inwerkingtreding is met eenparigheid van stemmen in de Europese Raad besloten, waarin ook Nederland zitting heeft. Dit is het sluitstuk van een proces waaraan ook Nederland zich na een democratische procedure heeft onderworpen.  Nederland had tegen kunnen stemmen.

Voorlopige inwerkingtreding was ook aan de orde bij het vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea, met Peru en Colombia, en de associatieovereenkomsten met Midden-Amerika en met Chili.

Bron: Overheid.nl


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie