#23 De associatieovereenkomst is de aanleiding van de burgeroorlog in Oekraïne

meter_deelswaarOnder andere door Burgercomité EU op hun website geclaimd.

Deels waar.  Tijdens de Europees-Oekraïense top in 2008 in Parijs kwamen de leiders van de EU en Oekraïne overeen dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moest worden opgevolgd door een associatieovereenkomst. Tijdens een topbijeenkomst tussen Oekraïne en de EU op 19 december 2011 werd de tekst van de associatieovereenkomst door de leiders van de EU en Oekraïne besproken, waarna op 30 maart 2012 de associatieovereenkomst door de EU en Oekraïne werd geparafeerd (ondertekend). Het handelsgedeelte van het akkoord werd geparafeerd op 19 juli 2012.De Oekraïense parlementsverkiezingen van 2012 verliepen echter niet transparant en onregelmatig. Als gevolg daarvan verbond de Raad Buitenlandse Zaken van de EU op 10 december 2012 strikte voorwaarden aan het Europese streven om de associatieovereenkomst met Oekraïne te ondertekenen. De Oekraïense autoriteiten werden opgeroepen om op drie gebieden hervormingen door te voeren: het garanderen van vrije en eerlijke verkiezingen, aanpakken van de selectieve rechtspraak en doorvoeren van brede hervormingen.

Indien deze voorwaarden tijdig zouden zijn vervuld, zou ondertekening van de associatieovereenkomst kunnen plaatsvinden tijdens de OP Top op 28 en 29 november 2013 in Vilnius.

Kort voor de top maakte toenmalig Oekraïens President Janoekovitsj echter kenbaar dat hij had besloten ondertekening te willen uitstellen. Dat besluit zorgde voor een spontaan en massaal volksprotest in Kiev en andere plaatsen. Deze onrust zou uiteindelijk na vele straatgevechten, doden en gewonden leiden tot de val van Janoekovitsj. De periode daarna werd gekenmerkt door politieke en maatschappelijke onrust. De inderhaast gevormde interim-regering werd – na de presidentsverkiezingen van 25 april 2014 – eind mei 2014 vervangen door het kabinet van de nieuw verkozen president Petro Porosjenko.

Het gebruik van de term ‘burgeroorlog’ om het gewapend conflict in Oekraïne te classificeren wordt overigens internationaal betwist (zie: Veelgestelde vragen: is er sprake van een burgeroorlog in Oekraïne?)

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

 


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie