#30 “Associatieverdragen zijn ons instrument om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

meter_deelswaarIn een oproep om te gaan stemmen stelde Kees Verhoeven (D66) dat “associatieverdragen […] ons instrument [zijn] om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

Deels waar. Dit verschilt per geval. Aan de ene kant hadden alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten. Aan de andere kant zijn associatieovereenkomsten gesloten met landen die nooit lid zullen worden, zoals Marokko en Chili.

Bron: European Commission


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie