#36 Bij ‘nee’ ontstaat een situatie als in 1939

meter_niettebepalenOud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot claimde dat bij een negatieve uitkomst van het referendum er een situatie ontstaat als in 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Dit is echter niet te bepalen.

Deze opmerking is prematuur. Het is onduidelijk welke gevolgen een Nederlands ‘nee’ heeft.

Zie de FAQ “Wat gebeurt er als er tijdens het referendum tegen het verdrag wordt gestemd?”


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie