#44 “De associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor makkelijkere handel en meer democratie”

meter_deelswaarDeels waar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken twittert dat de associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor makkelijkere handel en meer democratie. Deze stelling is tweeledig, evenals het akkoord. De overeenkomst bestaat uit zowel een economisch als een politiek deel. In de associatieovereenkomst worden de handelsvoordelen gekoppeld aan vorderingen op het gebied van politiek, justitie, veiligheid en vrijheid.  Daarmee gaat het verder dan een gewoon handelsverdrag.

De stelling dat de associatieovereenkomst zorgt voor makkelijkere handel is waar. Het doel van de overeenkomst is meer handelsvoordelen tussen de EU en Oekraïne creëren. Dit gaat gepaard met grotere economische afhankelijkheid. Als gevolg van de associatieovereenkomst zijn bijvoorbeeld afspraken over markttoegang van goederen gemaakt. Oekraïne zal 99,1% en de EU 98,1% van alle invoerheffingen afschaffen. Hierdoor zullen de handelsmogelijkheden toenemen. Ook besparen Oekraïense exporteurs hierdoor jaarlijks 487 miljoen euro en EU-exporteurs rond de 391 miljoen euro.

Het tweede deel van de bewering, dat de associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor meer democratie is moeilijker te bepalen. Het roept meteen de vraag op: valt democratie te meten? Indicatoren voor vrijheid en democratie in een land zijn het niveau van de rechtsstaat, corruptiebestrijding en naleving van mensenrechten. Op basis daarvan is volgens freedomhouse.org Oekraïne momenteel  ‘gedeeltelijk vrij’. En in 2015 stond Oekraïne op nummer 88 in de democratie index van The Economist.

De overeenkomst heeft zeker tot doel democratisering te bevorderen. Het is onder andere een instrument voor de EU waarmee eisen aan corruptiebestrijding kunnen worden gesteld. Bovendien heeft Oekraïne ingestemd met de politieke voorwaarden van de overeenkomst. Hiermee behelst de overeenkomst ook afspraken met betrekking tot politiek, justitie, veiligheid en vrijheid.  Hiermee kan invloed worden uitgeoefend op het niveau van de rechtsstaat en het naleven van de mensenrechten, en dus vrijheid en democratie.

Doordat er eisen aan bovenstaande punten gesteld kunnen worden mag er zeker worden verwacht dat dat Oekraïne onder invloed van de overeenkomst democratischer zal worden. Het hangt uiteraard wel af van hoe streng de EU de regels zal toepassen. In welke mate en hoe snel er effecten op de democratie waarneembaar zullen zijn, is moeilijk te zeggen.

 

Zie ook:

Stelling #1 De associatieovereenkomst is een gewoon handelsverdrag

Stelling#5 De associatieovereenkomst heeft weinig economische gevolgen voor Nederland en Oekraïne

Stelling#21 De corruptie in Oekraïne is zo groot dat de associatieovereenkomst niet uitgevoerd kan worden

 

Bronnen:

freedomhouse.org; the economist; Referendum Commissie; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

 

Redactie