#45 “Als we nee zeggen dan komt er een echt handelsverdrag voor terug”

meter_onwaarOnwaar. Kamerlid Harry van Bommel (SP) stelt dat een ‘nee’ bij het referendum ervoor zou zorgen dat het politieke deel van de overeenkomst verdwijnt en een echt handelsverdrag overblijft.

Deze stelling is onwaar. Ten eerste, als de Nederlandse regering een ‘nee’ uit het referendum zou overnemen, betekent dat de regering de Europese Raad tot een unanieme uitspraak moet bewegen om de voorlopige toepassing van de overeenkomst op te zeggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering daartoe in staat is. In dit geval kan de voorlopige toepassing worden voortgezet. Omdat een lidstaat nog nooit zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat er precies zal gebeuren. Het is dus niet te zeggen dat er in dat geval een ‘gewoon handelsverdrag’ voor in de plaats komt.

Ten tweede, het politieke deel van de overeenkomst is er met een reden. Het doel van de associatieovereenkomst is het creëren van meer handelsvoordelen voor goederen en diensten èn het stimuleren van vorderingen op het gebied van politiek, justitie, veiligheid en vrijheid. De handelsvoordelen zijn gekoppeld aan het maken van die vorderingen. Zonder het politieke deel zou de EU geen mogelijkheden hebben om voorwaarden te stellen aan het niveau van bovenstaande punten. De EU heeft er wel belang bij dat buurland Oekraïne niet alleen welvarender, maar ook democratischer en stabieler wordt. Met een ‘gewoon handelsverdrag’ zou dat belang niet gediend worden.

Het deel van de overeenkomst dat gaat over handel, gaat al verder dan een gewoon handelsverdrag, omdat het voorziet in economische samenwerking. Het is een economisch integratieverdrag. Zonder het politieke deel zou er in theorie dus economische integratie plaatsvinden zonder dat op Oekraïne invloed uitgeoefend kan worden.

 

 

Zie ook:

#9 Bij een ‘nee’ is de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag gemakkelijk terug te draaien

#1 De associatieovereenkomst is een gewoon handelsverdrag

 

Bron:

Referendum Commissie


 

Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie