#8 Van Rompuy en Prodi hebben Oekraïne lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld

meter_waar
Waar. Herman Van Rompuy, destijds president van de Europese Raad, sprak zich op februari 2014 inderdaad uit voor een lidmaatschap van Oekraïne.

Als voorzitter van de Europese Commissie deed Romano Prodi  een soortgelijke uitspraak, maar dat was in 2004.

Sinds deze uitspraken is de geopolitieke situatie door de Russische inmenging in Oekraïne en de annexatie van de Krim drastisch veranderd. Toetreding zou nu tot een confrontatie met Rusland leiden en is daarmee politiek ondenkbaar geworden. Bovendien zijn Van Rompuy en Prodi niet langer EU-functionarissen.

De situatie voor Oekraïne is enigszins vergelijkbaar met Georgië. Dat land kreeg in 2008 een toezegging lid te worden van de NAVO en ondertekende in 2014 een associatieovereenkomst met de EU. De toezegging van NAVO-lidmaatschap was een van de redenen van de oorlog die in 2008 tussen Georgië en Rusland uitbrak. Sindsdien is het NAVO-lidmaatschap politiek onhaalbaar geworden.

Bron: Toespraak Van Rompuy; Volkskrant


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie