#9 Bij een ‘nee’ is de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag gemakkelijk terug te draaien

meter_onwaarOnwaar. Een ‘nee’ betekent dat de Nederlandse regering de Europese Raad tot een unanieme uitspraak moet bewegen om de voorlopige toepassing van het verdrag op te zeggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering daartoe in staat is. In dit geval kan de voorlopige toepassing worden voortgezet. Omdat een lidstaat nimmer zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat de alternatieven zijn.

Bron: Referendum Commissie


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie