#39 De EU heeft in 2013 een driepartijenakkoord met Rusland geblokkeerd

meter_onwaarThierry Baudet beweerde in een debat in televisieprogramma Buitenhof, op 6 maart 2016 (hier terug te zien, vanaf 22:30), dat er bij een beraad in Vilnius in november 2013 een alternatief akkoord op tafel lag:

 

“Een driepartijenakkoord tussen Rusland, Oekraïne en Europa, waar het grootste deel van Oekraïne zich in kon vinden (…) De Europese Unie heeft toen de Russen de deur gewezen.”

Deze bewering is onwaar. De top in Vilnius was een bijeenkomst van het Oostelijk Partnerschap, een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en een zestal voormalige Sovjetstaten, waaronder Oekraïne, Moldavië en Georgië. Met deze drie landen was in de voorafgaande maanden en jaren een associatieovereenkomst voorbereid. Hoewel Moldavië en Georgië inderdaad ondertekenden, trok Oekraïne zich kort van tevoren terug; ook een aantal andere landen wezen samenwerking met de EU af ten gunste van nauwere banden met Rusland.

Zowel in de onderhandelingen als in de slotverklaring van de Vilniustop is van een driepartijenakkoord met Oekraïne dus geen sprake geweest.

Lees verder

#38 “Oekraïne is wereldleider in illegale vrouwenhandel, kinderprostitutie en doorvoer van drugs”

meter_onwaarBurgercomité EU schrijft in een artikel op hun website dat Oekraïne een “wereldleider is in illegale vrouwenhandel, kinderprostitutie en doorvoer van drugs.”

Dit is onwaar. Oekraïne is zonder twijfel een land waar momenteel internationale criminaliteit een rol speelt. Echter, de claim dat Oekraïne een wereldleider is op het gebied van mensenhandel, kinderprostitutie en drugshandel zou betekenen dat Oekraïne de ranglijsten aanvoert op deze gebieden.  Dit is feitelijk onjuist.

Lees verder

#37 In feite wordt de Oekraïne een dure vazalstaat zonder zeggenschap in de EU

meter_onwaarGeenStijl schreef dat Oekraïne in feite een “dure vazalstaat zonder zeggenschap in de EU” wordt.

Dit is onwaar. De term ‘vazalstaat’ impliceert een situatie waarin een staat ongewild door een andere staat bestuurd wordt. Oekraïne heeft echter als soevereine staat zelf de wens tot hechte samenwerking met de Europese Unie uitgesproken.

Oekraïne kan na de associatieovereenkomst niet meestemmen over Europees beleid, ook al zal het een groot deel van EU-wetgeving overnemen in de eigen wetgeving. Daarmee is het land echter niet machteloos. Bij de totstandkoming van de associatieovereenkomst in 2014 werd een associatieraad ingesteld, waarin ministers uit Oekraïne en de EU-lidstaten onderwerpen van de overeenkomst bespreken en waardoor Oekraïne een bepaalde mate van zeggenschap heeft.

Lees verder

#34 “Vrij reizen staat los van het associatieakkoord”

Het Twitteraccount van het ministerie van Buitenlandse Zakenmeter_onwaar over het referendum stelde in een reactie op 27 februari 2016: “vrij reizen staat los van het !”

Onwaar. Weliswaar wordt in de tekst geen concreet plan gelanceerd, de associatieovereenkomst bevestigt wel de stappen die in eerdere afspraken met Oekraïne zijn gemaakt, beoogt de visa verder te verruimen en erkent “dat het van belang is op termijn een visumvrije regeling in te voeren”. Van visumversoepeling was al sprake – een overeenkomst daarover werd al in 2012 getekend – maar het onderwerp is wel degelijk aanwezig in de tekst.

Het is van belang op te merken dat het bij ‘vrij reizen’ niet gaat om arbeidsverkeer. Het betreft een maximaal verblijf van 90 dagen, gecontroleerd met een inreisstempel. Werkvisa worden nog steeds apart verstrekt. Vluchtelingenstromen zijn moeilijk te voorspellen, maar staan eveneens los van de overeenkomst. Zo is ook de instroom van Syrische vluchtelingen in de Europese Unie anno 2016 niet gereguleerd door een verdrag of overeenkomst.

Lees verder

#33 Door de associatieovereenkomst gaan miljarden extra steun naar Oekraïne

meter_onwaar

Deze veronderstelling keert onder andere terug als het tiende argument van Burgercomité EU tegen de associatieovereenkomst: “We hebben via de EU en het IMF al meer dan 30 miljard euro in Oekraïne gepompt. Genoeg is genoeg.”

Onwaar. Er gaan miljarden naar Oekraïne via het IMF en ook vanuit de EU. Deze steun staat echter los van de associatieovereenkomst. Wel zullen al bestaande afspraken onder de overeenkomst worden gebracht.

Financiële steun van de EU aan Oekraïne vindt plaats via het Macro Financial Assistance-programma van de Commissie. Via dit programma maken landen in Europa’s omgeving die (fiscale) problemen hebben aanspraak op leningen van de EU. Deze hulp complementeert hulp die door het IMF wordt gegeven. Sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne heeft de Europese Commissie het land met €2,2 miljard gesteund, grotendeels in de vorm van leningen met een lage rente.

Lees verder

#32 Een Nederlands ‘nee’ kan “de deur openen naar een “grote continentale crisis”

meter_niettebepalenDat zei Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Europese Commissie) in een interview met NRC Handelsblad op 9 januari 2016.

Niet te bepalen. Deze opmerking is prematuur. Het is onduidelijk welke gevolgen een gevolgen een Nederlands ‘nee’ heeft.

Zie de veelgestelde vragen: Wat gebeurt er als er tijdens het referendum tegen het verdrag wordt gestemd?

Lees verder

#31 “De EU dwingt Oekraïne alvast haar wetgeving zo goed als volledig aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”

Als derde argument tegen de associatieovereenkomst voert Burgercomité EU aan:  “EU dwingt Oekraïne met dit associatieverdrag alvast haar wetgeving zo goed als volledig, dat wil zeggen voor 80% (!) aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”.

Deels waar. Oekraïne heeft als soevereine staat ingestemd met het harmoniseren van de wetgeving. Het akkoord werd in september 2014 geratificeerd door het Oekraïense parlement. De EU dwingt in die zin Oekraïne niet.

Daarnaast beoogt de associatieovereenkomst wel om grote delen van de wetgeving te harmoniseren. Lees verder

#30 “Associatieverdragen zijn ons instrument om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

meter_deelswaarIn een oproep om te gaan stemmen stelde Kees Verhoeven (D66) dat “associatieverdragen […] ons instrument [zijn] om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

Deels waar. Dit verschilt per geval. Aan de ene kant hadden alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten. Aan de andere kant zijn associatieovereenkomsten gesloten met landen die nooit lid zullen worden, zoals Marokko en Chili.

Lees verder