Over ons

Brengt de associatieovereenkomst Oekraïne op de drempel van het EU-lidmaatschap? Wordt de associatieovereenkomst pas formeel van kracht als Nederland het verdrag ratificeert? Tal van halve waarheden, dwalingen en onjuiste veronderstellingen beheersen het huidige debat met betrekking tot het aanstaande referendum op 6 april 2016. In deze turbulente tijden probeert Referendumchecker.EU helderheid te verschaffen door de juistheid te toetsen van veronderstellingen met betrekking tot de Europese Unie en de associatieovereenkomst. Zo bestaat er onduidelijkheid over wat de associatieovereenkomst met Oekraïne precies omvat, welke implicaties het met zich meebrengt en waar de overeenkomst in de toekomst toe zal leiden. Aan de hand van verschillende bronnen zal Referendumchecker.EU het waarheidsgehalte meten van verschillende aannames met betrekking tot het aanstaande referendum op 6 april.


Wie?
Referendumchecker.EU is onafhankelijk, neutraal en niet-partijgebonden. De redactie bestaat uit een team van analisten, werkzaam voor het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), alsmede externe experts.

HCSS ziet deze fact-checker als onderdeel van zijn publieke taak om neutrale en juiste informatie te verschaffen.


Financiering
In aanloop naar het referendum op 6 april heeft de referendumcommissie een bedrag van twee miljoen euro verdeeld over verschillende partijen om campagne te kunnen voeren. De commissie heeft het onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen en individuen op basis van drie verschillende positioneringen, te weten ‘voor’, ‘tegen’ en ‘neutraal’.

Referendumchecker.EU schaart zich in het kamp ‘neutraal’ en heeft in die hoedanigheid dan ook subsidie ontvangen van de referendumcommissie. Om haar neutraliteit te waarborgen, houdt Referendumchecker.EU afstand tot het publieke debat en richt het zich uitsluitend op het toetsen van veronderstellingen, zonder daarbij een verder oordeel te vellen. Referendumchecker.EU is een onafhankelijke, neutrale website, niet verbonden aan een politieke partij, noch aan een andere organisatie.


Werkwijze
De redactie beoordeelt tot 6 april 2016 uitspraken die worden gedaan in het publieke debat op hun waarheidsgehalte.

De redactie van HCSS en externe experts monitoren de media en verzamelen uitspraken. Deze worden getoetst, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van officiële documentatie.

Waar nodig wordt aangegeven van wie de uitspraak is. Sommige uitspraken, zoals ‘het verdrag is een opmaat voor EU-lidmaatschap’, worden zo vaak gedaan, dat de redactie geen verwijzing geeft.


Onjuistheden
Waarheidsvinding is niet altijd een gemakkelijke opgave. Veelal moet de redactie achter Referendumchecker.EU zich een weg banen door algemene bepalingen, artikelen en akkoorden.

Mede daarom bestaat het risico op feitelijke onjuistheden. Tegen die achtergrond nodigen wij lezers dan ook uit om contact op te nemen met de redactie, mocht men tegen dergelijke onvolkomenheden aan lopen. De redactie zal de aangekaarte veronderstellingen nogmaals in behandeling nemen en, indien noodzakelijk, de conclusie herzien.