#44 “De associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor makkelijkere handel en meer democratie”

meter_deelswaarDeels waar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken twittert dat de associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor makkelijkere handel en meer democratie. Deze stelling is tweeledig, evenals het akkoord. De overeenkomst bestaat uit zowel een economisch als een politiek deel. In de associatieovereenkomst worden de handelsvoordelen gekoppeld aan vorderingen op het gebied van politiek, justitie, veiligheid en vrijheid.  Daarmee gaat het verder dan een gewoon handelsverdrag.

Lees verder

#43“Verreweg de grote meerderheid van Oekraïne wil deze overeenkomst dolgraag”

meter_deelswaar

Deels waar. In een interview stelde Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid van D66 dat verreweg de meerderheid van Oekraine het verdrag ‘dolgraag’ wil.

Of de bevolking van Oekraïne deze overeenkomst wenst te sluiten, is niet onderzocht. Maar volgens een peiling van onderzoeksbureau PEW medio 2015 krijgt de Europese Unie steun van 58 procent van de bevolking in het westen van het land en van 46 procent in het oosten.  71 procent van de bevolking wil steun van het Westen ontvangen en 67 procent wil lid worden van de EU. 72 procent wil geen lid worden van de door Rusland gedomineerde Euraziatische Unie; de tegenhanger van de EU. Van alle Oekraïners ziet 47 procent Rusland als de belangrijkste vijand.

Lees verder

#40 “In de praktijk blijkt evenwel dat een associatieovereenkomst veelal een opstap is naar kandidaat-lidmaatschap en vervolgens naar lidmaatschap”

meter_deelswaarSammy van Tuyll (voorzitter van de Liberaal Democratische Partij) schreef in Trouw dat in de praktijk een associatieovereenkomst “veelal een opstap is naar kandidaat-lidmaatschap en vervolgens naar lidmaatschap.”

Deels waar. In veel gevallen is toetreding tot de EU in het verleden voorafgegaan door een associatieovereenkomst tussen de Unie en het betreffende land. De opmerking die van Tuyll maakt is echter een generalisatie die voorbij gaat aan de specifieke omstandigheden die een rol spelen rondom elke associatieovereenkomst en/of EU-toetreding. Het verschilt per geval of een associatieovereenkomst wel of niet tot lidmaatschap van de EU leidt. Aan de ene kant hebben bijvoorbeeld alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten, maar aan de andere kant zijn er associatieovereenkomsten gesloten met landen zoals Marokko, Jordanië en Chili, die nooit lid zullen worden. Onder de huidige omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat Oekraïne lid zal worden van de Europese Unie. Het afsluiten van een associatieovereenkomst en het verkrijgen van EU-lidmaatschap zijn feitelijk twee volledig seperate politieke processen.

Lees verder

#31 “De EU dwingt Oekraïne alvast haar wetgeving zo goed als volledig aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”

Als derde argument tegen de associatieovereenkomst voert Burgercomité EU aan:  “EU dwingt Oekraïne met dit associatieverdrag alvast haar wetgeving zo goed als volledig, dat wil zeggen voor 80% (!) aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”.

Deels waar. Oekraïne heeft als soevereine staat ingestemd met het harmoniseren van de wetgeving. Het akkoord werd in september 2014 geratificeerd door het Oekraïense parlement. De EU dwingt in die zin Oekraïne niet.

Daarnaast beoogt de associatieovereenkomst wel om grote delen van de wetgeving te harmoniseren. Lees verder

#30 “Associatieverdragen zijn ons instrument om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

meter_deelswaarIn een oproep om te gaan stemmen stelde Kees Verhoeven (D66) dat “associatieverdragen […] ons instrument [zijn] om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

Deels waar. Dit verschilt per geval. Aan de ene kant hadden alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten. Aan de andere kant zijn associatieovereenkomsten gesloten met landen die nooit lid zullen worden, zoals Marokko en Chili.

Lees verder

#24 De associatieovereenkomst is een bewuste poging van de EU om haar invloed naar het oosten uit te breiden.

meter_deelswaarDeels waar. De associatieovereenkomst is onderdeel van het Oostelijk Partnerschap (OP) van de EU. Dit OP was geïnitieerd door de Poolse minister van buitenlandse zaken Radek Sikorski en zijn Zweedse collega Carl Bilt in 2009. Zij zagen de hele oostelijke regio als een strategisch belang van de EU. Daarom moesten nauwe banden met landen als Wit-Rusland en Oekraïne worden onderhouden.

Lees verder

#23 De associatieovereenkomst is de aanleiding van de burgeroorlog in Oekraïne

meter_deelswaarOnder andere door Burgercomité EU op hun website geclaimd.

Deels waar.  Tijdens de Europees-Oekraïense top in 2008 in Parijs kwamen de leiders van de EU en Oekraïne overeen dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moest worden opgevolgd door een associatieovereenkomst. Tijdens een topbijeenkomst tussen Oekraïne en de EU op 19 december 2011 werd de tekst van de associatieovereenkomst door de leiders van de EU en Oekraïne besproken, waarna op 30 maart 2012 de associatieovereenkomst door de EU en Oekraïne werd geparafeerd (ondertekend). Het handelsgedeelte van het akkoord werd geparafeerd op 19 juli 2012. Lees verder

#21 De corruptie in Oekraïne is zo groot dat de associatieovereenkomst niet uitgevoerd kan worden

meter_deelswaarOnze beoordeling is deels waar omdat corruptie inderdaad een groot probleem is in Oekraïne, maar dit niet betekent dat de associatieovereenkomst niet kan worden uitgevoerd.  Oekraïne staat volgens Transparancy International op de 130ste plaats van de international corruptie perceptie index. Nederland staat op de 5de plaats. Corruptie bemoeilijkt handel en economische integratie, maar daar staat tegenover dat de associatieovereenkomst de EU een instrument in handen geeft waarmee eisen aan de corruptiebestrijding kunnen worden gesteld.

Lees verder