#40 “In de praktijk blijkt evenwel dat een associatieovereenkomst veelal een opstap is naar kandidaat-lidmaatschap en vervolgens naar lidmaatschap”

meter_deelswaarSammy van Tuyll (voorzitter van de Liberaal Democratische Partij) schreef in Trouw dat in de praktijk een associatieovereenkomst “veelal een opstap is naar kandidaat-lidmaatschap en vervolgens naar lidmaatschap.”

Deels waar. In veel gevallen is toetreding tot de EU in het verleden voorafgegaan door een associatieovereenkomst tussen de Unie en het betreffende land. De opmerking die van Tuyll maakt is echter een generalisatie die voorbij gaat aan de specifieke omstandigheden die een rol spelen rondom elke associatieovereenkomst en/of EU-toetreding. Het verschilt per geval of een associatieovereenkomst wel of niet tot lidmaatschap van de EU leidt. Aan de ene kant hebben bijvoorbeeld alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten, maar aan de andere kant zijn er associatieovereenkomsten gesloten met landen zoals Marokko, Jordanië en Chili, die nooit lid zullen worden. Onder de huidige omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat Oekraïne lid zal worden van de Europese Unie. Het afsluiten van een associatieovereenkomst en het verkrijgen van EU-lidmaatschap zijn feitelijk twee volledig seperate politieke processen.

Lees verder

#31 “De EU dwingt Oekraïne alvast haar wetgeving zo goed als volledig aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”

Als derde argument tegen de associatieovereenkomst voert Burgercomité EU aan:  “EU dwingt Oekraïne met dit associatieverdrag alvast haar wetgeving zo goed als volledig, dat wil zeggen voor 80% (!) aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”.

Deels waar. Oekraïne heeft als soevereine staat ingestemd met het harmoniseren van de wetgeving. Het akkoord werd in september 2014 geratificeerd door het Oekraïense parlement. De EU dwingt in die zin Oekraïne niet.

Daarnaast beoogt de associatieovereenkomst wel om grote delen van de wetgeving te harmoniseren. Lees verder

#30 “Associatieverdragen zijn ons instrument om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

meter_deelswaarIn een oproep om te gaan stemmen stelde Kees Verhoeven (D66) dat “associatieverdragen […] ons instrument [zijn] om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

Deels waar. Dit verschilt per geval. Aan de ene kant hadden alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten. Aan de andere kant zijn associatieovereenkomsten gesloten met landen die nooit lid zullen worden, zoals Marokko en Chili.

Lees verder

#7 De associatieovereenkomst is een integratieverdrag dat leidt tot lidmaatschap

meter_onwaarOnwaar.  Voor een lidmaatschap is een geheel nieuw akkoord nodig.

Elke overeenkomst heeft een eigen inhoud. In de associatieovereenkomst met Turkije staat dat het akkoord de toetreding van dat land tot de EU zal vergemakkelijken. In de associatieovereenkomst voor Oekraïne wordt geen melding gemaakt van een mogelijk toekomstig lidmaatschap. Wel is er sprake van samenwerking en integratie van delen van het beleid. Lees verder