#46 “Oekraïense ondernemers worden de prooi van multinationals”

meter_niettebepalenDennis de Jong (Europarlementariër namens de SP), schrijft op de website van zijn partij dat niet de kleine bedrijven, maar alleen grote multinationals de associatieovereenkomst zien zitten. De overeenkomst leidt er volgens hem tevens toe dat Oekraïense ondernemers ten prooi zullen vallen aan deze multinationals.

De juistheid van deze bewering is niet te bepalen. Het is moeilijk om deze uitspraak op waarheid te controleren, wij kunnen immers niet in de toekomst kijken en een feitelijke onderbouwing van de stelling ontbreekt. Echter, bij deze claim van de SP zijn op z’n minst enkele vraagtekens te plaatsen. Als we kijken naar wie er vanuit Nederland momenteel handel voert met Oekraïne, wordt snel duidelijk dat dit niet alleen multinationals zijn. Juist een grote hoeveelheid kleine en middelgrote bedrijven, vooral uit de agri-food sector, is actief op de Oekraïnse markt.  Volgens cijfers van VNO-NCW zijn er grofweg vijfhonderd Nederlandse bedrijven actief in Oekraïne. Deze bedrijven profiteren momenteel al van de voorlopige toepassing van het economische gedeelte van de associatieovereenkomst. Zo hoeft bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer nu geen invoerheffing van 5 procent meer te betalen als hij zijn Nederlandse machines in Oekraïne invoert. Wij beoordelen deze claim van Dennis de Jong als ‘niet te bepalen’, maar het is hoogstwaarschijnlijk onwaar.

Lees verder

#45 “Als we nee zeggen dan komt er een echt handelsverdrag voor terug”

meter_onwaarOnwaar. Kamerlid Harry van Bommel (SP) stelt dat een ‘nee’ bij het referendum ervoor zou zorgen dat het politieke deel van de overeenkomst verdwijnt en een echt handelsverdrag overblijft.

Deze stelling is onwaar. Ten eerste, als de Nederlandse regering een ‘nee’ uit het referendum zou overnemen, betekent dat de regering de Europese Raad tot een unanieme uitspraak moet bewegen om de voorlopige toepassing van de overeenkomst op te zeggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering daartoe in staat is. In dit geval kan de voorlopige toepassing worden voortgezet. Omdat een lidstaat nog nooit zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat er precies zal gebeuren. Het is dus niet te zeggen dat er in dat geval een ‘gewoon handelsverdrag’ voor in de plaats komt.

Lees verder

#44 “De associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor makkelijkere handel en meer democratie”

meter_deelswaarDeels waar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken twittert dat de associatieovereenkomst met Oekraïne zorgt voor makkelijkere handel en meer democratie. Deze stelling is tweeledig, evenals het akkoord. De overeenkomst bestaat uit zowel een economisch als een politiek deel. In de associatieovereenkomst worden de handelsvoordelen gekoppeld aan vorderingen op het gebied van politiek, justitie, veiligheid en vrijheid.  Daarmee gaat het verder dan een gewoon handelsverdrag.

Lees verder

#39 De EU heeft in 2013 een driepartijenakkoord met Rusland geblokkeerd

meter_onwaarThierry Baudet beweerde in een debat in televisieprogramma Buitenhof, op 6 maart 2016 (hier terug te zien, vanaf 22:30), dat er bij een beraad in Vilnius in november 2013 een alternatief akkoord op tafel lag:

 

“Een driepartijenakkoord tussen Rusland, Oekraïne en Europa, waar het grootste deel van Oekraïne zich in kon vinden (…) De Europese Unie heeft toen de Russen de deur gewezen.”

Deze bewering is onwaar. De top in Vilnius was een bijeenkomst van het Oostelijk Partnerschap, een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en een zestal voormalige Sovjetstaten, waaronder Oekraïne, Moldavië en Georgië. Met deze drie landen was in de voorafgaande maanden en jaren een associatieovereenkomst voorbereid. Hoewel Moldavië en Georgië inderdaad ondertekenden, trok Oekraïne zich kort van tevoren terug; ook een aantal andere landen wezen samenwerking met de EU af ten gunste van nauwere banden met Rusland.

Zowel in de onderhandelingen als in de slotverklaring van de Vilniustop is van een driepartijenakkoord met Oekraïne dus geen sprake geweest.

Lees verder

#1 De associatieovereenkomst is een gewoon handelsverdrag

meter_onwaarOnwaar. De associatieovereenkomst gaat verder dan een gewoon handelsverdrag. De overeenkomst is met name gericht op economische samenwerking en handel, maar raakt ook aan andere onderwerpen zoals rechtstaat, mensenrechten en corruptiebestrijding. In de associatieovereenkomst worden vorderingen op deze gebieden voorwaardelijk gesteld aan vorderingen op het gebied van economische samenwerking en handel. Doel van de associatieovereenkomst zijn meer handelsvoordelen zodat goederen en diensten makkelijker kunnen worden verhandeld. Dit leidt tot grotere economische afhankelijkheid en dus ook tot meer invloed op de interne ontwikkeling van Oekraïne. Lees verder