#48 “Door voorlopige toepassing manoeuvreert de regering zich in een positie waarin het feitelijk niet meer mogelijk is om iets te doen met het advies van de bevolking”

meter_onwaarOnwaar. Thierry Baudet en Erik de Vlieger stelde in de Volkskrant dat de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst de regering zich in een positie manoeuvreert waarin het feitelijk niet meer mogelijk is iets te doen met het advies van de bevolking. Deze stelling is onwaar.  Zeker is het dat het om een raadgevend referendum gaat. De Regering kan een ‘nee’ naast zich neer leggen, maar als Nederland niet ratificeert heeft dat zeker gevolgen. Echter zijn die gevolgen momenteel niet goed in te schatten. Zeker is ook dat het inwerkingtreden van de goedkeuringswet na afwijzing bij het referendum opnieuw goedkeuring vereist door de Eerste en Tweede Kamer.

Belangrijker is dat de voorlopige inwerkingtreding van het handelsdeel van de Associatieovereenkomst gewoon doorgaat. Voor deze voorlopige inwerkingtreding bestaat echter geen vastgestelde termijn. Als de Regering de uitslag aanvaardt en aandringt op beëindiging van deze voorlopige inwerkingstelling, dan zal de Europese Raad daarover op basis van eenparigheid van stemmen moeten beslissen op voorstel van de Europese Commissie. Omdat een lidstaat nog nooit zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat de alternatieven zijn.

Lees verder

#9 Bij een ‘nee’ is de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag gemakkelijk terug te draaien

meter_onwaarOnwaar. Een ‘nee’ betekent dat de Nederlandse regering de Europese Raad tot een unanieme uitspraak moet bewegen om de voorlopige toepassing van het verdrag op te zeggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering daartoe in staat is. In dit geval kan de voorlopige toepassing worden voortgezet. Omdat een lidstaat nimmer zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat de alternatieven zijn.

Lees verder