#49 “Deze associatieovereenkomst bezorgt ons stabiliteit en veiligheid aan onze buitengrenzen” / “De associatieovereenkomst is een bedreiging voor de stabiliteit van Oekraïne”

meter_niettebepalenNiet te bepalen. In een radio uitzending van BNR stelde Sjoerd Sjoerdsma (d66) dat de associatieovereenkomst stabiliteit en veiligheid aan onze buitengrenzen met zich mee brengt. Harry van Bommel (SP) stelde in hetzelfde radioprogramma juist het tegenovergestelde. De associatieovereenkomst zou een bedreiging zijn voor de stabiliteit van Oekraïne. Beide stellingen zijn niet te bepalen. De politieke dialoog van de overeenkomst gaat over samenwerking tussen de EU en Oekraïne voor vrede, internationale veiligheid en gezamenlijk buitenlands beleid. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt op het gebied van samenwerking ten aanzien van het buitenland- en veiligheidsbeleid. Het doel is om beide meer op elkaar af te stemmen. Ook voeren beide partijen het statuut van Rome van het Internationaal Strafhof van 1998 uit om zo de vrede en internationale rechtsorde te bevorderen. Daarnaast zetten beide partijen zich gezamenlijk in voor meer stabiliteit, veiligheid en democratische ontwikkeling in de regio en streven naar vreedzame oplossingen bij regionale conflicten (artikel 9.). Tot slot wordt er gezamenlijk opgetreden tegen terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens, en wordt er samengewerkt aan wapenbeheersing. Hieruit blijkt dat er in elk geval een streven is naar samenwerking op het gebied van veiligheid, maar het is onzeker waar de overeenkomst daadwerkelijk toe zal lijden. Wij kunnen immers niet in de toekomst kijken.

Lees verder

#46 “Oekraïense ondernemers worden de prooi van multinationals”

meter_niettebepalenDennis de Jong (Europarlementariër namens de SP), schrijft op de website van zijn partij dat niet de kleine bedrijven, maar alleen grote multinationals de associatieovereenkomst zien zitten. De overeenkomst leidt er volgens hem tevens toe dat Oekraïense ondernemers ten prooi zullen vallen aan deze multinationals.

De juistheid van deze bewering is niet te bepalen. Het is moeilijk om deze uitspraak op waarheid te controleren, wij kunnen immers niet in de toekomst kijken en een feitelijke onderbouwing van de stelling ontbreekt. Echter, bij deze claim van de SP zijn op z’n minst enkele vraagtekens te plaatsen. Als we kijken naar wie er vanuit Nederland momenteel handel voert met Oekraïne, wordt snel duidelijk dat dit niet alleen multinationals zijn. Juist een grote hoeveelheid kleine en middelgrote bedrijven, vooral uit de agri-food sector, is actief op de Oekraïnse markt.  Volgens cijfers van VNO-NCW zijn er grofweg vijfhonderd Nederlandse bedrijven actief in Oekraïne. Deze bedrijven profiteren momenteel al van de voorlopige toepassing van het economische gedeelte van de associatieovereenkomst. Zo hoeft bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer nu geen invoerheffing van 5 procent meer te betalen als hij zijn Nederlandse machines in Oekraïne invoert. Wij beoordelen deze claim van Dennis de Jong als ‘niet te bepalen’, maar het is hoogstwaarschijnlijk onwaar.

Lees verder

#32 Een Nederlands ‘nee’ kan “de deur openen naar een “grote continentale crisis”

meter_niettebepalenDat zei Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Europese Commissie) in een interview met NRC Handelsblad op 9 januari 2016.

Niet te bepalen. Deze opmerking is prematuur. Het is onduidelijk welke gevolgen een gevolgen een Nederlands ‘nee’ heeft.

Zie de veelgestelde vragen: Wat gebeurt er als er tijdens het referendum tegen het verdrag wordt gestemd?

Lees verder