#48 “Door voorlopige toepassing manoeuvreert de regering zich in een positie waarin het feitelijk niet meer mogelijk is om iets te doen met het advies van de bevolking”

meter_onwaarOnwaar. Thierry Baudet en Erik de Vlieger stelde in de Volkskrant dat de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst de regering zich in een positie manoeuvreert waarin het feitelijk niet meer mogelijk is iets te doen met het advies van de bevolking. Deze stelling is onwaar.  Zeker is het dat het om een raadgevend referendum gaat. De Regering kan een ‘nee’ naast zich neer leggen, maar als Nederland niet ratificeert heeft dat zeker gevolgen. Echter zijn die gevolgen momenteel niet goed in te schatten. Zeker is ook dat het inwerkingtreden van de goedkeuringswet na afwijzing bij het referendum opnieuw goedkeuring vereist door de Eerste en Tweede Kamer.

Belangrijker is dat de voorlopige inwerkingtreding van het handelsdeel van de Associatieovereenkomst gewoon doorgaat. Voor deze voorlopige inwerkingtreding bestaat echter geen vastgestelde termijn. Als de Regering de uitslag aanvaardt en aandringt op beëindiging van deze voorlopige inwerkingstelling, dan zal de Europese Raad daarover op basis van eenparigheid van stemmen moeten beslissen op voorstel van de Europese Commissie. Omdat een lidstaat nog nooit zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat de alternatieven zijn.

Lees verder

#47 “We hebben ook met Chili een associatieovereenkomst, maar dat is een totaal ander verdrag”

meter_onwaarTijdens een gesprek op BNR Nieuwsradio zei Jan Roos, één van de voortrekkers van het referendum, dat de Associatieovereenkomst tussen Chili en de EU een “totaal ander verdrag” is.

Dit is onwaar. Het is feitelijk juist dat de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne de meest ambitieuze overeenkomst tot nu toe is en dat de EU een nauwere band nastreeft met het buurland Oekraïne dan met het ver weg gelegen Chili. Echter, de associatieovereenkomsten met Chili en Oekraïne zijn eigenlijk opvallend vergelijkbaar. Ook met Chili is er niet alleen sprake van afspraken over handel, maar ook van politieke associatie en sindsdien is er meer samenwerking gekomen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied tussen de partijen. Verder zijn er met Chili afspraken gemaakt om democratische principes te versterken en zelfs samen te werken op het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid. Dat dit soort passages ook in de associatieovereenkomst met Oekraïne staan is dus helemaal niet uitzonderlijk. Tenslotte werd ook voor de overeenkomst met Chili, net zoals met Oekraïne, een associatieraad in het leven geroepen om met ministers van beide partijen regelmatig te ontmoeten en toe te zien op de implementatie van de overeenkomst. Het is daarom onterecht om te stellen dat de overeenkomst met Chili totaal anders is.

Lees verder

#45 “Als we nee zeggen dan komt er een echt handelsverdrag voor terug”

meter_onwaarOnwaar. Kamerlid Harry van Bommel (SP) stelt dat een ‘nee’ bij het referendum ervoor zou zorgen dat het politieke deel van de overeenkomst verdwijnt en een echt handelsverdrag overblijft.

Deze stelling is onwaar. Ten eerste, als de Nederlandse regering een ‘nee’ uit het referendum zou overnemen, betekent dat de regering de Europese Raad tot een unanieme uitspraak moet bewegen om de voorlopige toepassing van de overeenkomst op te zeggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering daartoe in staat is. In dit geval kan de voorlopige toepassing worden voortgezet. Omdat een lidstaat nog nooit zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat er precies zal gebeuren. Het is dus niet te zeggen dat er in dat geval een ‘gewoon handelsverdrag’ voor in de plaats komt.

Lees verder

#42 “Oekraïne vertoont veel eigenschappen van een failed state”

meter_onwaarBurgercomité EU schrijft op haar website dat Oekraïne “veel eigenschappen vertoont van een failed state”.

Dit is onwaar. Doorgaans wordt er over failed states gesproken als men refereert aan landen zoals Zuid-Soedan, Somalië en Jemen; landen die jarenlang verscheurd worden door bloedige burgeroorlogen, waar een effectief centraal gezag en overheidsapparaat ontbreekt. In Oekraine is er simpelweg geen sprake van wijdverspreid staatsfalen en een vergelijking met eerdergenoemde staten is daarom onterecht.

Lees verder

#41 Door de associatieovereenkomst wordt de EU straks overspoeld met vluchtelingen en migranten uit Oekraïne

meter_onwaarOnwaar. Het wordt mogelijk visumvrij te reizen, maar daarbij geldt een maximaal verblijf van 90 dagen. Werkvisa worden nog steeds apart verstrekt. In de overeenkomst wordt wel “het belang erkend” van een op termijn visumvrije regeling, maar daarbij wordt enkel verwezen naar het bestaande actieplan voor visumliberalisering tussen Oekraïne en de EU uit 2010, dat los staat van het huidige akkoord. Vluchtelingenstromen zijn moeilijk te voorspellen, maar staan eveneens los van de overeenkomst. Zo is ook de instroom van Syrische vluchtelingen in de Europese Unie anno 2016 niet gereguleerd door een verdrag of overeenkomst.

Lees verder

#39 De EU heeft in 2013 een driepartijenakkoord met Rusland geblokkeerd

meter_onwaarThierry Baudet beweerde in een debat in televisieprogramma Buitenhof, op 6 maart 2016 (hier terug te zien, vanaf 22:30), dat er bij een beraad in Vilnius in november 2013 een alternatief akkoord op tafel lag:

 

“Een driepartijenakkoord tussen Rusland, Oekraïne en Europa, waar het grootste deel van Oekraïne zich in kon vinden (…) De Europese Unie heeft toen de Russen de deur gewezen.”

Deze bewering is onwaar. De top in Vilnius was een bijeenkomst van het Oostelijk Partnerschap, een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en een zestal voormalige Sovjetstaten, waaronder Oekraïne, Moldavië en Georgië. Met deze drie landen was in de voorafgaande maanden en jaren een associatieovereenkomst voorbereid. Hoewel Moldavië en Georgië inderdaad ondertekenden, trok Oekraïne zich kort van tevoren terug; ook een aantal andere landen wezen samenwerking met de EU af ten gunste van nauwere banden met Rusland.

Zowel in de onderhandelingen als in de slotverklaring van de Vilniustop is van een driepartijenakkoord met Oekraïne dus geen sprake geweest.

Lees verder

#38 “Oekraïne is wereldleider in illegale vrouwenhandel, kinderprostitutie en doorvoer van drugs”

meter_onwaarBurgercomité EU schrijft in een artikel op hun website dat Oekraïne een “wereldleider is in illegale vrouwenhandel, kinderprostitutie en doorvoer van drugs.”

Dit is onwaar. Oekraïne is zonder twijfel een land waar momenteel internationale criminaliteit een rol speelt. Echter, de claim dat Oekraïne een wereldleider is op het gebied van mensenhandel, kinderprostitutie en drugshandel zou betekenen dat Oekraïne de ranglijsten aanvoert op deze gebieden.  Dit is feitelijk onjuist.

Lees verder

#34 “Vrij reizen staat los van het associatieakkoord”

Het Twitteraccount van het ministerie van Buitenlandse Zakenmeter_onwaar over het referendum stelde in een reactie op 27 februari 2016: “vrij reizen staat los van het !”

Onwaar. Weliswaar wordt in de tekst geen concreet plan gelanceerd, de associatieovereenkomst bevestigt wel de stappen die in eerdere afspraken met Oekraïne zijn gemaakt, beoogt de visa verder te verruimen en erkent “dat het van belang is op termijn een visumvrije regeling in te voeren”. Van visumversoepeling was al sprake – een overeenkomst daarover werd al in 2012 getekend – maar het onderwerp is wel degelijk aanwezig in de tekst.

Het is van belang op te merken dat het bij ‘vrij reizen’ niet gaat om arbeidsverkeer. Het betreft een maximaal verblijf van 90 dagen, gecontroleerd met een inreisstempel. Werkvisa worden nog steeds apart verstrekt. Vluchtelingenstromen zijn moeilijk te voorspellen, maar staan eveneens los van de overeenkomst. Zo is ook de instroom van Syrische vluchtelingen in de Europese Unie anno 2016 niet gereguleerd door een verdrag of overeenkomst.

Lees verder

#33 Door de associatieovereenkomst gaan miljarden extra steun naar Oekraïne

meter_onwaar

Deze veronderstelling keert onder andere terug als het tiende argument van Burgercomité EU tegen de associatieovereenkomst: “We hebben via de EU en het IMF al meer dan 30 miljard euro in Oekraïne gepompt. Genoeg is genoeg.”

Onwaar. Er gaan miljarden naar Oekraïne via het IMF en ook vanuit de EU. Deze steun staat echter los van de associatieovereenkomst. Wel zullen al bestaande afspraken onder de overeenkomst worden gebracht.

Financiële steun van de EU aan Oekraïne vindt plaats via het Macro Financial Assistance-programma van de Commissie. Via dit programma maken landen in Europa’s omgeving die (fiscale) problemen hebben aanspraak op leningen van de EU. Deze hulp complementeert hulp die door het IMF wordt gegeven. Sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne heeft de Europese Commissie het land met €2,2 miljard gesteund, grotendeels in de vorm van leningen met een lage rente.

Lees verder