#19 Er is geen ‘krachtige steun’ van het volk van Oekraïne voor Europa

meter_onwaarIn een interview stelde Harry van Bommel (SP) dat ‘krachtige steun’ ontbrak van het volk van Oekraïne voor Europa.

Onwaar. Volgens een peiling van onderzoeksbureau PEW medio 2015 krijgt de Europese Unie steun van 58 procent van de bevolking in het westen van het land en van 46 procent in het oosten.  71 procent van de bevolking wil steun van het Westen ontvangen en 67 procent wil lid worden van de EU. 72 procent wil geen lid worden van de door Rusland gedomineerde Euraziatische Unie; de tegenhanger van de EU. Van alle Oekraïners ziet 47 procent Rusland als de belangrijkste vijand.

Lees verder

#9 Bij een ‘nee’ is de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag gemakkelijk terug te draaien

meter_onwaarOnwaar. Een ‘nee’ betekent dat de Nederlandse regering de Europese Raad tot een unanieme uitspraak moet bewegen om de voorlopige toepassing van het verdrag op te zeggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering daartoe in staat is. In dit geval kan de voorlopige toepassing worden voortgezet. Omdat een lidstaat nimmer zijn handtekening van een associatieovereenkomst heeft teruggetrokken is onduidelijk wat de alternatieven zijn.

Lees verder

#7 De associatieovereenkomst is een integratieverdrag dat leidt tot lidmaatschap

meter_onwaarOnwaar.  Voor een lidmaatschap is een geheel nieuw akkoord nodig.

Elke overeenkomst heeft een eigen inhoud. In de associatieovereenkomst met Turkije staat dat het akkoord de toetreding van dat land tot de EU zal vergemakkelijken. In de associatieovereenkomst voor Oekraïne wordt geen melding gemaakt van een mogelijk toekomstig lidmaatschap. Wel is er sprake van samenwerking en integratie van delen van het beleid. Lees verder

#3 Door de associatieovereenkomst steunt de EU Oekraïne in de militaire strijd tegen de opstandelingen in het oosten van het land en raakt de EU betrokken bij een burgeroorlog

meter_onwaarOnwaar. Het valt niet te beredeneren hoe Nederland of de EU bij de militaire strijd betrokken zou raken. De associatieovereenkomst voorziet in militaire samenwerking, ook op het gebied van crisisbeheersing, maar het is politiek ondenkbaar dat dit wordt vertaald in directe steun in de strijd tegen de opstandelingen in het oosten.

Lees verder

#1 De associatieovereenkomst is een gewoon handelsverdrag

meter_onwaarOnwaar. De associatieovereenkomst gaat verder dan een gewoon handelsverdrag. De overeenkomst is met name gericht op economische samenwerking en handel, maar raakt ook aan andere onderwerpen zoals rechtstaat, mensenrechten en corruptiebestrijding. In de associatieovereenkomst worden vorderingen op deze gebieden voorwaardelijk gesteld aan vorderingen op het gebied van economische samenwerking en handel. Doel van de associatieovereenkomst zijn meer handelsvoordelen zodat goederen en diensten makkelijker kunnen worden verhandeld. Dit leidt tot grotere economische afhankelijkheid en dus ook tot meer invloed op de interne ontwikkeling van Oekraïne. Lees verder