#43“Verreweg de grote meerderheid van Oekraïne wil deze overeenkomst dolgraag”

meter_deelswaar

Deels waar. In een interview stelde Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid van D66 dat verreweg de meerderheid van Oekraine het verdrag ‘dolgraag’ wil.

Of de bevolking van Oekraïne deze overeenkomst wenst te sluiten, is niet onderzocht. Maar volgens een peiling van onderzoeksbureau PEW medio 2015 krijgt de Europese Unie steun van 58 procent van de bevolking in het westen van het land en van 46 procent in het oosten.  71 procent van de bevolking wil steun van het Westen ontvangen en 67 procent wil lid worden van de EU. 72 procent wil geen lid worden van de door Rusland gedomineerde Euraziatische Unie; de tegenhanger van de EU. Van alle Oekraïners ziet 47 procent Rusland als de belangrijkste vijand.

Lees verder

#37 In feite wordt de Oekraïne een dure vazalstaat zonder zeggenschap in de EU

meter_onwaarGeenStijl schreef dat Oekraïne in feite een “dure vazalstaat zonder zeggenschap in de EU” wordt.

Dit is onwaar. De term ‘vazalstaat’ impliceert een situatie waarin een staat ongewild door een andere staat bestuurd wordt. Oekraïne heeft echter als soevereine staat zelf de wens tot hechte samenwerking met de Europese Unie uitgesproken.

Oekraïne kan na de associatieovereenkomst niet meestemmen over Europees beleid, ook al zal het een groot deel van EU-wetgeving overnemen in de eigen wetgeving. Daarmee is het land echter niet machteloos. Bij de totstandkoming van de associatieovereenkomst in 2014 werd een associatieraad ingesteld, waarin ministers uit Oekraïne en de EU-lidstaten onderwerpen van de overeenkomst bespreken en waardoor Oekraïne een bepaalde mate van zeggenschap heeft.

Lees verder

#34 “Vrij reizen staat los van het associatieakkoord”

Het Twitteraccount van het ministerie van Buitenlandse Zakenmeter_onwaar over het referendum stelde in een reactie op 27 februari 2016: “vrij reizen staat los van het !”

Onwaar. Weliswaar wordt in de tekst geen concreet plan gelanceerd, de associatieovereenkomst bevestigt wel de stappen die in eerdere afspraken met Oekraïne zijn gemaakt, beoogt de visa verder te verruimen en erkent “dat het van belang is op termijn een visumvrije regeling in te voeren”. Van visumversoepeling was al sprake – een overeenkomst daarover werd al in 2012 getekend – maar het onderwerp is wel degelijk aanwezig in de tekst.

Het is van belang op te merken dat het bij ‘vrij reizen’ niet gaat om arbeidsverkeer. Het betreft een maximaal verblijf van 90 dagen, gecontroleerd met een inreisstempel. Werkvisa worden nog steeds apart verstrekt. Vluchtelingenstromen zijn moeilijk te voorspellen, maar staan eveneens los van de overeenkomst. Zo is ook de instroom van Syrische vluchtelingen in de Europese Unie anno 2016 niet gereguleerd door een verdrag of overeenkomst.

Lees verder

#31 “De EU dwingt Oekraïne alvast haar wetgeving zo goed als volledig aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”

Als derde argument tegen de associatieovereenkomst voert Burgercomité EU aan:  “EU dwingt Oekraïne met dit associatieverdrag alvast haar wetgeving zo goed als volledig, dat wil zeggen voor 80% (!) aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt”.

Deels waar. Oekraïne heeft als soevereine staat ingestemd met het harmoniseren van de wetgeving. Het akkoord werd in september 2014 geratificeerd door het Oekraïense parlement. De EU dwingt in die zin Oekraïne niet.

Daarnaast beoogt de associatieovereenkomst wel om grote delen van de wetgeving te harmoniseren. Lees verder

#24 De associatieovereenkomst is een bewuste poging van de EU om haar invloed naar het oosten uit te breiden.

meter_deelswaarDeels waar. De associatieovereenkomst is onderdeel van het Oostelijk Partnerschap (OP) van de EU. Dit OP was geïnitieerd door de Poolse minister van buitenlandse zaken Radek Sikorski en zijn Zweedse collega Carl Bilt in 2009. Zij zagen de hele oostelijke regio als een strategisch belang van de EU. Daarom moesten nauwe banden met landen als Wit-Rusland en Oekraïne worden onderhouden.

Lees verder