#49 “Deze associatieovereenkomst bezorgt ons stabiliteit en veiligheid aan onze buitengrenzen” / “De associatieovereenkomst is een bedreiging voor de stabiliteit van Oekraïne”

meter_niettebepalenNiet te bepalen. In een radio uitzending van BNR stelde Sjoerd Sjoerdsma (d66) dat de associatieovereenkomst stabiliteit en veiligheid aan onze buitengrenzen met zich mee brengt. Harry van Bommel (SP) stelde in hetzelfde radioprogramma juist het tegenovergestelde. De associatieovereenkomst zou een bedreiging zijn voor de stabiliteit van Oekraïne. Beide stellingen zijn niet te bepalen. De politieke dialoog van de overeenkomst gaat over samenwerking tussen de EU en Oekraïne voor vrede, internationale veiligheid en gezamenlijk buitenlands beleid. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt op het gebied van samenwerking ten aanzien van het buitenland- en veiligheidsbeleid. Het doel is om beide meer op elkaar af te stemmen. Ook voeren beide partijen het statuut van Rome van het Internationaal Strafhof van 1998 uit om zo de vrede en internationale rechtsorde te bevorderen. Daarnaast zetten beide partijen zich gezamenlijk in voor meer stabiliteit, veiligheid en democratische ontwikkeling in de regio en streven naar vreedzame oplossingen bij regionale conflicten (artikel 9.). Tot slot wordt er gezamenlijk opgetreden tegen terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens, en wordt er samengewerkt aan wapenbeheersing. Hieruit blijkt dat er in elk geval een streven is naar samenwerking op het gebied van veiligheid, maar het is onzeker waar de overeenkomst daadwerkelijk toe zal lijden. Wij kunnen immers niet in de toekomst kijken.

Lees verder

#32 Een Nederlands ‘nee’ kan “de deur openen naar een “grote continentale crisis”

meter_niettebepalenDat zei Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Europese Commissie) in een interview met NRC Handelsblad op 9 januari 2016.

Niet te bepalen. Deze opmerking is prematuur. Het is onduidelijk welke gevolgen een gevolgen een Nederlands ‘nee’ heeft.

Zie de veelgestelde vragen: Wat gebeurt er als er tijdens het referendum tegen het verdrag wordt gestemd?

Lees verder

#23 De associatieovereenkomst is de aanleiding van de burgeroorlog in Oekraïne

meter_deelswaarOnder andere door Burgercomité EU op hun website geclaimd.

Deels waar.  Tijdens de Europees-Oekraïense top in 2008 in Parijs kwamen de leiders van de EU en Oekraïne overeen dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moest worden opgevolgd door een associatieovereenkomst. Tijdens een topbijeenkomst tussen Oekraïne en de EU op 19 december 2011 werd de tekst van de associatieovereenkomst door de leiders van de EU en Oekraïne besproken, waarna op 30 maart 2012 de associatieovereenkomst door de EU en Oekraïne werd geparafeerd (ondertekend). Het handelsgedeelte van het akkoord werd geparafeerd op 19 juli 2012. Lees verder