Veelgestelde vragen: Europese Unie

“De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.” (bron: parlement.com)
→ Lees verder op parlement.com

Europees Parlement

 • Hoe is het Europees Parlement samengesteld?
 • Wat zijn de bevoegdheden van het Europees Parlement?
 • Hoe wordt het Europees Parlement verkozen?
 • Wat verdienen europarlementariërs?
 • Hoe verhoudt het Europees Parlement zich tot de Nederlandse politiek?
 • Zijn de verkiezingen en de zetelverdeling door de jaren heen veranderd?

Andere spelers van de Europese Unie

 • Wat doet de Raad van Ministers?
 • Wat doet de Europese Raad?
 • Wat doet de Europese Commissie?
 • Wie nog meer?

Procedures

 • Wat is de gewone wetgevingsprocedure?
 • Wat zijn de raadplegingsprocedures?
 • Wat is de instemmingsprocedure?

Europees burgerinitiatief

 • Wat is een Europees burgerinitiatief?