Verbeteringen

Waarheidsvinding is niet altijd een gemakkelijke opgave. Veelal moet de redactie achter Referendumchecker.EU zich een weg banen door algemene bepalingen, artikelen en akkoorden.

Mede daarom bestaat het risico op feitelijke onjuistheden. Tegen die achtergrond nodigen wij lezers dan ook uit om contact op te nemen met de redactie, middels onderstaand formulier, mocht men tegen dergelijke onvolkomenheden aan lopen. Graag zouden wij u daarbij willen verzoeken duidelijk te vermelden welke veronderstelling het betreft, aan de hand van zowel het nummer als de titel van de veronderstelling.

De redactie zal de aangekaarte veronderstellingen nogmaals in behandeling nemen en, indien noodzakelijk, de conclusie herzien.