#17 Rusland had een veto over de inwerkingtreding

meter_onwaarOnwaar. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de vrijhandelsbepalingen per 1 november 2014 in werking zouden treden. Op 12 september kwamen de EU, Oekraïne en Rusland overeen dat de voorlopige inwerkingtreding van Titel IV en de daaraan gerelateerde Annexen en Protocollen op 31 december 2015 plaatsvindt.

Bron: Europese Commissie


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie