#18 De associatieovereenkomst maakt militaire samenwerking met Oekraïne mogelijk

meter_waarWaar.  Militaire samenwerking wordt inderdaad een mogelijkheid. Daardoor kan Oekraïne bijvoorbeeld meedoen aan internationale vredesoperaties zoals Kosovo, Congo en Niger.Artikel 7.1 van de associatieovereenkomst stelt:
De partijen intensiveren hun dialoog en samenwerking en ondersteunen de geleidelijke convergentie op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), en besteden bijzondere aandacht aan conflictpreventie en crisisbeheer, regionale stabiliteit, ontwapening, non-proliferatie, wapenbeheersing en wapenuitvoercontrole en aan een betere dialoog over ruimtevaart, die van wederzijds belang is.

Artikel 10 stelt:
1. De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).
2. Samenwerking op dit gebied wordt gebaseerd op regelingen en afspraken tussen de EU en Oekraïne over raadpleging en samenwerking op het vlak van crisisbeheer.
3. De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.

Deze samenwerking bestond feitelijk al in het kader van het partnerschap van Oekraïne met de NAVO. De militaire delen van de overeenkomst betekenen niet dat de EU troepen stuurt om met het Oekraïnse leger tegen seperatisten te vechten.

Bron: Overheid.nl


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie