#21 De corruptie in Oekraïne is zo groot dat de associatieovereenkomst niet uitgevoerd kan worden

meter_deelswaarOnze beoordeling is deels waar omdat corruptie inderdaad een groot probleem is in Oekraïne, maar dit niet betekent dat de associatieovereenkomst niet kan worden uitgevoerd.  Oekraïne staat volgens Transparancy International op de 130ste plaats van de international corruptie perceptie index. Nederland staat op de 5de plaats. Corruptie bemoeilijkt handel en economische integratie, maar daar staat tegenover dat de associatieovereenkomst de EU een instrument in handen geeft waarmee eisen aan de corruptiebestrijding kunnen worden gesteld.

Bron: Transparency International


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie