#40 “In de praktijk blijkt evenwel dat een associatieovereenkomst veelal een opstap is naar kandidaat-lidmaatschap en vervolgens naar lidmaatschap”

meter_deelswaarSammy van Tuyll (voorzitter van de Liberaal Democratische Partij) schreef in Trouw dat in de praktijk een associatieovereenkomst “veelal een opstap is naar kandidaat-lidmaatschap en vervolgens naar lidmaatschap.”

Deels waar. In veel gevallen is toetreding tot de EU in het verleden voorafgegaan door een associatieovereenkomst tussen de Unie en het betreffende land. De opmerking die van Tuyll maakt is echter een generalisatie die voorbij gaat aan de specifieke omstandigheden die een rol spelen rondom elke associatieovereenkomst en/of EU-toetreding. Het verschilt per geval of een associatieovereenkomst wel of niet tot lidmaatschap van de EU leidt. Aan de ene kant hebben bijvoorbeeld alle Oost-Europese lidstaten die sinds het einde van de koude oorlog EU-lid zijn geworden eerst een associatieovereenkomst gesloten, maar aan de andere kant zijn er associatieovereenkomsten gesloten met landen zoals Marokko, Jordanië en Chili, die nooit lid zullen worden. Onder de huidige omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat Oekraïne lid zal worden van de Europese Unie. Het afsluiten van een associatieovereenkomst en het verkrijgen van EU-lidmaatschap zijn feitelijk twee volledig seperate politieke processen.

Zie ook: stelling #30 “Associatieverdragen zijn ons instrument om zo goed mogelijk samen te werken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is”

Bron: European Commission

 


Incomplete of onjuiste informatie gevonden?

Redactie