#42 “Oekraïne vertoont veel eigenschappen van een failed state”

meter_onwaarBurgercomité EU schrijft op haar website dat Oekraïne “veel eigenschappen vertoont van een failed state”.

Dit is onwaar. Doorgaans wordt er over failed states gesproken als men refereert aan landen zoals Zuid-Soedan, Somalië en Jemen; landen die jarenlang verscheurd worden door bloedige burgeroorlogen, waar een effectief centraal gezag en overheidsapparaat ontbreekt. In Oekraine is er simpelweg geen sprake van wijdverspreid staatsfalen en een vergelijking met eerdergenoemde staten is daarom onterecht.

Lees verder

#38 “Oekraïne is wereldleider in illegale vrouwenhandel, kinderprostitutie en doorvoer van drugs”

meter_onwaarBurgercomité EU schrijft in een artikel op hun website dat Oekraïne een “wereldleider is in illegale vrouwenhandel, kinderprostitutie en doorvoer van drugs.”

Dit is onwaar. Oekraïne is zonder twijfel een land waar momenteel internationale criminaliteit een rol speelt. Echter, de claim dat Oekraïne een wereldleider is op het gebied van mensenhandel, kinderprostitutie en drugshandel zou betekenen dat Oekraïne de ranglijsten aanvoert op deze gebieden.  Dit is feitelijk onjuist.

Lees verder