Veronderstellingen

Onderstaand treft u een overzicht van alle veronderstellingen die zijn geanalyseerd door de redactie.


Onjuistheden
Waarheidsvinding is niet altijd een gemakkelijke opgave. Veelal moet de redactie achter Referendumchecker.EU zich een weg banen door algemene bepalingen, artikelen en akkoorden.

Mede daarom bestaat het risico op feitelijke onjuistheden. Tegen die achtergrond nodigen wij lezers dan ook uit om contact op te nemen met de redactie, mocht men tegen dergelijke onvolkomenheden aan lopen. De redactie zal de aangekaarte veronderstellingen nogmaals in behandeling nemen en, indien noodzakelijk, de conclusie herzien.